Lagu Udin

Udin… Kata orang namamu kampungan, walaupun norak tapi terkenal. Udin.. udin.. walaupun norak banyak yang suka. Dengarkan lagu udin dengan seksama…

HAHAHAHAHA!! Gokilll…. (rofl)

Note : Thanks to Mas estu.dh yang udah ngirim lagu ini via BBM.

ariawan

Software Engineer, Blogger, Internet Savvy, Tech Enthusiast

You may also like...

  • Pingback: Tweets that mention Lagu Udin thanks to -- Topsy.com()

  • andhy

    (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl)